logo Facebook
i slova jsou činy

Markéta Pekarová Adamová: Prosím pana poslance Berkovce, pana předsedu výboru, aby se vzdal funkce

26. března 2020 13:00 / autor: Monitor

Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo...

Markéta Pekarová Adamová (předsedkyně TOP 09): "Hodně se tady jméno pana Berkovce skloňuje, on se ještě sám nevyjádřil. Tak mi dovolte prostřednictvím předsedajícího, abych jej vyzvala k tomu, aby sám okomentoval některé z vět, které jsou v rámci těch citovaných materiálů, které byly rozesílány některým členům hnutí ANO, aby je sám tedy vysvětlil.

Mě by konkrétně zajímalo, jakým způsobem si máme vykládat tady toto konkrétní posouzení jednoho z kandidátů, pana Klímy: "Tento kandidát dlouhodobě a velice aktivně pracuje proti ANO. Není žádný důvod domnívat se, že v Radě České televize tomu bude jinak. V Radě České televize bude zastupovat výhradně zájmy pana Dvořáka a M.CH." Což má být asi zkratka Milionu chvilek.


Takže vás vyzývám, pane poslanče, předsedo výboru, vysvětlete nám, jaké je pro vás to zásadní kritérium, které upřednostňujete a které doporučujete i svým kolegům přednostně v případě volby do tohoto orgánu, který je tak důležitý pro nezávislé fungování a objektivní fungování televize.


Zároveň tady zaznělo srovnání s tím, že se tady vracíme k praktikám, které byly běžné za minulého totalitního režimu, za kádrování a tak dále. Já jsem se v té době sice narodila, ale příliš si z ní nepamatuji, a proto jsem se podívala do těch archivů, jak tehdy takové posudky vypadaly. A dovolím si vám také z jednoho z nich zacitovat. Myslím si, že ta paralela k tomu materiálu je natolik zřejmá, že netřeba dalšího komentáře.


Kádrový posudek je z 25. 2. roku 1952, takže ještě to bylo dříve než v normalizaci. Konkrétně byl na Bernarda Bednáře. Cituji: "Při dobrém vedení a vzhledem k tomu, že je kritický a sebekritický, je u něho předpoklad, že se se svými nežádoucími vlastnostmi vypořádá. Jmenovaný je povahy průbojné, v práci obětavý, projevují se u něho náznaky ješitnosti, které by mohly vyvrcholit v nezdravou ctižádost."


A teď namátkou cituji ze dvou posudků, které pan Berkovec vytvořil a poslal: "Mediálně je mírně kontroverzní postava, avšak svými komunikačními schopnostmi by byl pravděpodobně schopen zmíněný hendikep rychle překonat." Z jiného: "Odborně zdatná ekonomka, velmi svéhlavá sólistka, obtížně pracující v týmu. Mediálně kontroverzní osoba, jejíž chování v Radě České televize bude vždy nepředvídatelné." Záměrně jsem vybrala jak tedy posudek, který je doporučující a neutrální, pak tedy už samozřejmě zmíněný negativní.


Já se, dámy a pánové, opravdu nechci vracet do dob minulých, které, pevně věřím, jsme naprostá většina z nás rádi, že už jsme překonali. A prosím tedy, abychom to ani v případě této důležité volby nedělali.


A tady v tomto směru se připojuji také k té výzvě, která tady už zazněla z vícero úst. Prosím pana poslance Berkovce, pana předsedu výboru, aby se vzdal této funkce, a také žádám prostřednictvím předsedajícího zástupce hnutí ANO, aby nám jasně řekli své stanovisko. A ještě k tomu dodávám, aby to nebylo až na závěr, abychom na to už nemohli reagovat. To si myslím, že není fér, pane Faltýnku."