logo Facebook
i slova jsou činy

Marek Výborný: Tohle jsou soudružské praktiky StB sedmdesátých osmdesátých let

25. března 2020 13:00 / autor: Monitor

Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo...

Marek Výborný (KDU-ČSL): "Vystupuji zde se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Na začátek musím říct pár komentářů k tomu, co tady dneska zaznělo.

Když tady pan místopředseda Filip zmiňoval tu Ústavu, tak myslím, že všichni tušíme, že to je zcela nepatřičný příměr, protože my tady skutečně nejsme v situaci, kdy bychom aplikovali článek 5 Ústavy. Ale my volíme Radu České televize. A někteří to tady parafrázovali a já cituji přesně: Zákon o České televizi § 5 odst. 2 říká jasně: Člen rady nesmí při výkonu své funkce v radě vystupovat v zájmu politických stran, politických hnutí a tak dále. Čili to je to, co je tou jasnou výtkou vůči panu předsedovi Berkovcovi. A já musím říct, že když jsem to četl, tak jsem opravdu nevěřil vlastním očím. Tohle jsou soudružské praktiky StB sedmdesátých osmdesátých let. Běžte do archivu bezpečnostních složek, je to v bleděmodrém to samé. Pro mě je naprosto - já jsem to napsal už včera večer - pro mě je naprosto nepředstavitelné, že by takový poslanec měl vést volební - tedy mediální - výbor.


Já se připojuji jménem KDU-ČSL k tomu, co tady zaznělo od pana předsedy Stanjury. Vyzývám pana předsedu Berkovce, aby sám rezignoval, a splnil tak mimochodem i vůli části členů poslaneckého klubu hnutí ANO, svého vlastního klubu, kteří to samé říkali, že by to samé uvítali. Protože není možné, aby výbor, který je garantem mediální legislativy, který je garantem dohledu v rámci veřejnoprávních médií, byl člověk, pro kterého je kritériem to, jestli je ten kandidát dostatečně loajální k hnutí ANO, zda se stane vazalem, či nestane vazalem.


A musím říct, že některé ty věci, které tam v tom pamfletu jsou uvedeny, jsou i za hranou prosté lidské slušnosti. Pokud o 76letém rektorovi filmové akademie je uvedeno, že v jeho věku se nedá předpokládat, že by byl ochoten riskovat konflikt se svým nejbližším pracovním a osobním okolím, jež vůči ANO zaujímá nepřátelské postoje, tak dámy a pánové, kde to jsme? Pokud tam soudruh Berkovec napadá, osobně napadá, zdraví, zdravotní stav, někoho z kandidátů, které se bezprostředně dotýká i jeho rodinných příslušníků, tak co si o tom máme myslet? To je skutečně už pod lidskou důstojnost. Já bych byl velmi rád, kdyby na tyto věci předseda Berkovec jasně zareagoval, aby se k tomu také jasně postavilo hnutí ANO. Toto je nepřijatelné.


A pokud jde o samotný materiál. Samozřejmě i poslanecký klub KDU-ČSL se připravoval na volbu Rady České televize, i my jsme měli rešerše k jednotlivým kandidátům. Ale tím kritériem má být přece jedině to, co má Rada České televize plnit ze zákona, to znamená, veřejná kontrola veřejnoprávních médií. Pojďte sem někdo za ten pultík říct, že tam má být ještě něco dalšího, že to má být loajalita k AB, k hnutí ANO, nebo cokoliv, k Petrovi Dvořákovi, nebo já nevím, komukoliv dalšímu. Nic takového v zákoně nenajdete.


Takže samozřejmě i hnutí ANO si může dělat rešerši, a dělá logicky, každý poslanecký klub si to dělá. Ale dělejme to v dikci zákona, v dikci toho, co má člen Rady České televize skutečně plnit, a nikoliv v rámci toho, jestli ten dotyčný bude poslušný, nebo nebude poslušný. Skutečně děláme z volby Rady České televize nedůstojnou frašku. A znovu opakuji a připomínám to, co tady říkal přede mnou, myslím, pan ministr Zaorálek: je to zásadní orgán, který plní dohled nad veřejnoprávním médiem, Českou televizí, která jako taková je zcela zásadní pro mediální scénu v rámci České republiky.


Byl bych velmi rád, kdyby jednak tedy k předsedovi Berkovcovi se jasně hnutí ANO postavilo a i on sám aby si vyvodil ty závěry, aby to nemusel řešit zbytečně volební výbor, a byl bych rád, aby ta volba proběhla přesně v tom duchu, kdo je kompetentní plnit nezávislou veřejnou kontrolní funkci Rady České televize."