logo Facebook
i slova jsou činy

Lubomír Zaorálek: Podívejte se, co se děje kolem epidemie Covidu, jakou roli veřejnoprávní televize sehrává

24. března 2020 13:00 / autor: Monitor

Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo...

Lubomír Zaorálek (ministr kultury, ČSSD): "Já vlastně jsem si ukládal určitou zdrženlivost v případě volby rad třeba právě České televize, protože jsem přesvědčen, že by exekutiva neměla nějakým způsobem zasahovat do volby mediálních rad, takže tím vysvětluji, že jsem se držel zpátky. Nicméně teď jsem pochopil, že je dobré něco říct, protože ta debata se týká tématu, které je i veřejně docela významné, a myslím si, že si mohu dovolit se k tomu vyjádřit, byť tedy jako zástupce exekutivy.

Podívejte, já si dobře uvědomuji, že když chodíme za tu plentu, kde volíme tajně zástupce nejrůznějších rad, tak se těžko ubráníme tomu, že pokud víme, tak se zajímáme o názory těch lidí, a určitě nás také ovlivňuje i to, co o nich víme, jaké mají názory, jak se projevují třeba i politicky. To je určitě pravda, byl bych naivní, kdybych něco takového popíral nebo tvrdil, že jsme schopni se toho zbavit. Ale v případě volby členů Rady České televize pokládám za nutné tady říci jako zásadní toto. Existuje programové prohlášení vlády a v tom programovém prohlášení vlády je - abych vás nezdržoval, řeknu jedinou větu - že budeme důsledně podporovat nezávislost veřejnoprávních médií. To je vlastně to, co jsme řekli před lidmi, veřejně, a byl bych rád - myslím, že tohle nesmí nikdo z nás zpochybnit. Tohle jsme podepsali, stvrdili a tohle říkáme lidem. Mezi tím, co říkáme teď tady, argumentujeme, a tím, co jsme především jako koaliční poslanci řekli veřejně, nesmí být rozpor. A musíme to takto posuzovat, jinak nejsme věrohodní. Takže i když říkám, i když připouštím, že naše rozhodování řídí i zvažování toho, kdo ten dotyčný je, co o něm víme, tohle musí být zásadní.


A jakou radu potřebujeme v České televizi? Řeknu to nějak normálně. Potřebujeme, aby tam probíhala dobrá debata vnitřní, rozprava kompetentních lidí, kteří vědí, o čem mluví. Protože jestli bereme vážně to programové prohlášení vlády, tak nám jde o to, aby celá ta televize fungovala a ta rada aby tomu pomáhala. Proč to potřebujeme? Proč potřebujeme veřejnoprávní televizi? No třeba teď, podívejte se, co se děje kolem epidemie Covidu, jakou roli veřejnoprávní televize sehrává. Stává se základním pramenem informací pro to, jak se chovají instituce a lidé. Teď, v těchto chvílích, přece vidíte, jakou roli sehrává veřejnoprávní televize. To je taky jeden ze silných důvodů, proč ji potřebujeme jako silnou, která funguje a kde v radě sedí kompetentní lidé, kteří se o tom rozumně baví.


A já přidám ještě jeden důvod, který všude opakuji, a teď si to dovolím dneska zopakovat i tady. Všichni dneska - v tomto roce se mluví o nebezpečí zpomalování ekonomiky. Víte, že do této země se určitý kapitál velice valí, to je ten Walt Disney a Netflix a další. Česká televize je jeden z nejsilnějších, nejvýznamnějších koproducentů, tvůrců seriálů, je to velice významná oblast české ekonomiky. Ve chvíli, kdy bude prostě oslabena, nebude fungovat, nebude silnou, tak to bude pro nás i v tomhle směru ztráta.


Já bych rád apeloval na to, abychom si řekli, že tohle je náš společný zájem. Fungující Česká televize, veřejnoprávní instituce, k jejíž nezávislosti jsme se zavázali, a podle toho bychom měli vybírat lidi. Ať jsou tam lidi, kteří jsou kompetentní, rozumí tomu a jsou schopni sílu té televize budovat a být kredibilní, aby byla více kredibilní než dosud. Já bych vás poprosil, abychom tohle pokládali za klíčová kritéria, podle kterých se budeme rozhodovat.


A bez ohledu na to, že - opakuji, já nejsem naivní, vím, že jsme zároveň v prostoru, kde probíhá souboj politických stran, to nelze zcela odstranit, nelze to odstranit od toho, když se rozhodujeme, koho volíme. A já vás prosím, tohle, co jsem řekl, by nás mělo spojovat. Říkám to za vládu a myslím si, že si to mohu dovolit říct i jako představitel exekutivy, čím bychom se měli řídit, když budeme volit členy rady."