logo Facebook
i slova jsou činy

Volební výbor bude řešit výroky Vítězslava Jandáka

11. června 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Několik posluchačů Českého rozhlasu si stěžovalo radě na výroky radního Vítězslava Jandáka. Všechny stížnosti byly podepsané a jejich autoři neměli problém se zveřejněním jejich jmen. „Částečně ctěná rado, stále marně čekám na vaše vyjádření k nehorázným, vulgárním výrokům a výhrůžkám vašeho člena Jandáka o Jiřím Černém a dalších osobách, kterých se dopustil na zasedání rady ČR 24. dubna 2019,“ napsal Vladimír Fuksa a dodal, „Předpokládám také, že co nejdříve navrhnete Poslanecké sněmovně odvolání Jandáka z funkce člena Rady (podle zákona o Českém rozhlasu, § 6, odst. 1, písm. c, a odst. 2, písm. b).“ Přemysl Hnilička ve stížnosti uvedl, „Vítězslav Jandák se na jednání rady zastával svého kolegy, kterého právem označila redaktorka Jana Machalická za denuncianta…Žádám vedení Rady ČRo, aby rozvážila, zda v ní opravdu musejí zasedat tito lidé "zvláštního ražení" jako pp. Jandák, Krůta nebo Kňourek, kteří neprokazují ani minimální znaky civilizovaného člověka. Pana Jandáka žádám osobně o veřejnou omluvu všem uraženým a dehonestovaným osobnostem.“

Další posluchač Michal Vihan se rozepsal poněkud obšírněji, „…na základě veřejně dostupných informací vyzývám Radu Českého rozhlasu, aby se bez odkladu zabývala skandálním chováním svého radního pana Jandáka a usměrnila i do budoucna jeho chování. Je nepřijatelné, aby se zaměstnanec státu, placený z našich daní a vykonávající veřejnou službu, takto vyjadřoval na adresu vážených odborníků, či jim dokonce slovně vyhrožoval. Neměl by se snad státní zaměstnanec řídit nějakým vnitřním kodexem? Pokud ne, tak minimálně kodexem slušnosti. I slovní výhružka může být v ČR trestným činem a pokud celou věc omlouváte nebo ji přecházíte mlčením, co máme očekávat příště?“

Rada se od výroků nijak nedistancovala. „Obsah a forma vyjádření jsou zodpovědností každého člena Rady. Ta jako celek nemůže zasahovat do práv svých členů prezentovat jejich názory. Každopádně každý člen může veřejně komentovat postoje svých kolegů,“ napsala předsedkyně Hana Dohnálková v jedné z odpovědí. Vlastní prohlášení zveřejnil pouze místopředseda Jiří Vejvoda. Stížnosti posluchačů na členy rady vlastně do kompetence rady nespadají. Radní volí Poslanecká sněmovna a jí se také ze své činnosti rada zodpovídá. Rada v praxi nemá žádné nástroje, kterými by mohla ovlivňovat jednání svých členů. To je z hlediska fungování rad správné. Problém nastává, když se jednání radních dostane na hranu společenské vhodnosti, nebo když sami dávají záminku k dehonestaci práce rady nebo sami nadbytečně a neobratně dehonestují to, co mají „pouze“ kontrolovat, tedy práci Českého rozhlasu.

U rozhlasových radních bylo těch případů v posledních letech více. Třeba zveřejněná mailová komunikace tehdejšího předsedy Petra Šafaříka s premiérem Bohuslavem Sobotkou při volbě generálního ředitele před třemi a půl lety. Nebo uměle vytvořená kauza porna na Vltavě Tomáše Kňourka, který byl v minulém roce asi nejviditelnějším nemotorou. Vítězslav Jandák se svým způsobem do plejády zvláštního chování rozhlasových radních „jen“ zařadil.

Podle kuloárních informací se výroky svého exkolegy, dnes člena rozhlasové rady Vítězslava Jandáka, budou zabývat poslanci na nejbližší schůzi volebního výboru. Jednání určitě vyvolá emoce, ale předpokládat, že poslanci někoho z rady odvolají kvůli tomu, co řekl na schůzi rady, je naivní. Koneckonců jsou to právě poslanci, kdo je zodpovědný za zvolení konkrétních lidí do mediálních rad. Snad si tedy alespoň uvědomí, že volba radních je zodpovědný a zásadní úkol a ne, jen pouhé kupčení s personálními zájmy politických frakcí.