logo Facebook
i slova jsou činy

Pojistka demokracie stále řeší petici „Braňme média veřejné služby“

09. června 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Poté, co petice „Braňme média veřejné služby“ leží v Senátu už déle jak rok, dojde jejímu završení ve čtvrtek 13. června na 9. schůzi ve 12. funkčním období. Naposledy 24. dubna se peticí opětovně zabýval Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Tehdy oznámil, že „šetření všech souvislostí, které se petice týkají, bylo ukončeno“, a své závěry shrnul do usnesení. To předložil všem senátorům. Petice ovšem vznikla už v březnu 2018 a do Senátu dorazila v květnu 2018. Výbor doporučil, aby Senát petici vzal na vědomí a aby „potvrdil, že si je vědom nezbytnosti udržet institucionální a ekonomickou nezávislost médií veřejné služby jako hlavních garantů poskytování ověřených informací, stejně jako dalšího komplexního mediálního obsahu“.

Senát se připravuje oficiálně deklarovat podporu České televizi, Českému rozhlasu a České tiskové kanceláři, ale také institucím a jejich představitelům, kteří se o média veřejné služby trvale „starají“. Vedle generálních ředitelů ČT, ČRo a ČTK jde o předsedy malých mediálních rad, ministra kultury Antonína Staňka, předsedu RRTV Ivana Krejčího, šéfa Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josefa Šlerku, předsedu Českého filmového a televizního svazu – FITES Martina Vadase, předsedu Syndikátu novinářů Adama Černého, ale i o Hanu Marvanovou z Platformy Svobodu médiím!, Renatu Klusákovou z Iniciativy Za otevřenou Vltavu a předsedkyni petičního výboru Alenu Švejnohovou. Všichni jsou oficiálně na jednání Senátu pozváni.

Podpora pojistky demokracie je jistě úctyhodná věc. Ovšem situace se od chvíle vzniku petice zásadně změnila. Zvláštní pocit vyvolává neúměrné natahování projednávání petice – působí poněkud skanzenisticky. Ale budiž – Senát nemá v oblasti médií žádné kompetence. A protože nevznikají ani žádné novely mediálních zákonů, potřebují senátoři dát světu na vědomí, že sledují všechna vyjádření Miloše Zemana a umí na ně reagovat.

Petice „Braňme média veřejné služby“ vznikla vloni v březnu. Byla to jedna z reakcí na inaugurační projev Miloše Zemana a na jeho návod, jak odvolat stávající Radu České televize (Týden s prezidentem na TV Barrandov). Petici podepsalo 18 tisíc lidí a petiční výbor jí v půli května předal do Senátu. Horní komora se peticí zaobírala až na podzim. V září jí poprvé projednal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, následně iniciativy Jiřího Oberfalzera (ODS) zorganizoval 23. října veřejné slyšení. Česká média tehdy přinesla informace z vystoupení některých hostů. V lednu se k petici vyjádřila i Stálá komise pro sdělovací prostředky a na konci dubna putování petice skončilo opět ve VVVKLP.

Senát se peticí zabývá už více jak rok. Za celou dobu se z plánů Miloše Zemana neuskutečnilo nic. Rada ČT odvolána nebyla, generální ředitelé všech tří veřejnoprávních médií pracují sice pod tlakem, ale ne nijak mimořádným. ČT a ČRo dokonce ustály i vládní návrh na zrušení změněného odpočtu DPH, díky kterému si jejich rozpočty polepšily o roční zdroje cca 500 milionů (ČT) resp. 120 milionů (ČRo). A tak vlastně ke klidnějším dobám „zbývá“ projednat výroční zprávy České televize zaparkované v Poslanecké sněmovně.

Předseda SKSP Václav Chaloupek vnímá takto: „Média veřejné služby zastávají v současné době nelehký a stále více ohrožovaný úkol objektivně informovat veřejnost o dění ve společnosti u nás i v zahraničí. Jejich činnost je pod permanentní kontrolou rad, a přesto je napadána a diskreditována různými politickými uskupeními i jednotlivci. Často je kritizují lidé, kteří ovládají nebo vlastní různé sdělovací prostředky a mají sami možnost šířit názory, které často hraničící s extremismem. Média veřejné služby jsou jako jediný zdroj informací protiváhou záměrně šířených klamavých a lživých informací po sítích. Není také náhodou, že historie útoků proti nim se datuje do doby krátce po roce 1989 a většinou je iniciovali politici s autoritářskými sklony a narcisistním chováním, kteří nebyli ochotni naslouchat nebo připustit názory jiných.“

 

Pro úplnost – text petice:

„Jsme znepokojeni!

Vadí nám stupňující se útoky některých našich ústavních činitelů a jejich příznivců na novináře v České republice. Jsme znechuceni z představ, že média veřejné služby mají sloužit k upevňování jejich moci. Jsme rozhořčeni snahami tato média ovládnout nebo umlčet!

Na rozdíl od nich považujeme Českou televizi a Český rozhlas za klíčové demokratické instituce. Zvláště v době, kdy je náš veřejný prostor zaplaven výrobci dezinformačních, konspiračních a lživých zpráv, potřebujeme nutně média, která svým divákům a posluchačům dokáží dodávat ověřené a spolehlivé informace.

Vyzýváme proto naše zastupitele:


  1. Zasaďte se o udržení nezávislého postavení médií veřejné služby! Odmítněte snahy části politiků tato média zrušit, zprivatizovat, nebo převést pod jejich „státní“ kontrolu. Neblahé zkušenosti ze zemí našich sousedů Polska a Maďarska, kde vlády učinily z médií veřejné služby jen nástroje posilování vlastní moci, nás musí varovat! Nedopusťte, prosím, opakování stejných scénářů!

  2. Prosaďte zákonné pojistky, které tato média vymaní ze závislosti na politické (z)vůli mocných! Když to zvládli před více než sedmdesáti lety ve válkou zdecimovaném Německu, musíme to v 21. století dokázat i my!


Nechceme se vracet do dob vlády jedné strany.

Média veřejné služby musí být nezávislá na politické moci!

Za petiční výbor:

David Smoljak, Martin Vadas, Tomáš Klvaňa, Martin Uhlíř, Veronika Vendlová, Mikuláš Minář, Alena Švejnohová, Michaela Horáková“